Et badeværelse bliver til

I husets nord østlige hjørne lå en kælder. Gulvet i værelset var hævet 2 trin for at skabe ståhøjde i kælderen. Vi har fyld kælderen op og indrettet værelset som nyt badeværelse. Her er billeder og kommentarer til projektet.


Vandmåleren blev flyttet fra kælderen. Gulvet, bjælker og remme, vægbeklædning og loftsbeklædning blev fjernet fra rummet over kælderen og kælderen blev fyld om med opfyldningsgrus og komprimeret med en pladevibrator.


Kloaken i badeværelset lægges. Samlingerne bliver smurt og omhyggelig hold fri for grus og andet snavs. Gennem soklen beskyttes kloakrøret af en murgennemføringsmuffe (ikke med på billedet).


Koten på det færdige gulv bestemmes og der udmåles plads til fliser, pudslag, beton og isolering. Der fyldes op med opfyldningsgrus, som stampes omkring kloakrørerne uden disse beskadiges. Gruset rettes af til at vandret plan flade i den korrekte kote.


Afretning af gruslaget fortages ved at nivilere to rette rør ud og rette af efter overfladen af disse rør med et aluminiumsbrædt. Der udlægges plader til at gå på (og drikkes lidt cola).


Isoleringen udlægges direkte på det afrettede gruslag. Vi isolerer med 225 mm expanderet polystyren (flamingo) som også fungerer som kapillarbrydende lag. Batsene er falsede, så der ikke bliver nogle sprækker gennem isoleringen.


Isoleringen skæres til med en fuksvans og udlægges direkte på gruslaget.


Betonen skal armeres. Pga. opfyldnigen af kælderen armeres der rimeligt hårdt med 10 mm, 10 x 10 cm masker armeringsnet og ca. 45 cm overlapning. Armeringen hviler på kejserkroner (af plast) 2,5 cm fra isoleringen.


Armeringsnettet skæres til, lægges ind og bindes sammen.


På armeringsnettet bindes en pex 20x2 mm, 6 bar varmeslange med iltspærre. Slangen fast gøres til armeringsnettet med plastic strips med 25 cm afstand, sådan at fremløbvandet(med den højeste temperatur), løber lands ydervæggene.


Varmeslagen er udlagt og er der lagt en 10 cm høj og 1,5 cm tyk polystyrenkant som bryder den horisontale kuldebro og definerer overfladen af råbetonen.


15 mm pex vandrør i 25 mm tomrør bindes fast til armeringsnettet med strips til toilet, bruser, badekar og håndvask. Da bagmuren endnu ikke er lavet står rørerne 20 cm udfra ydervæggen og de holdes på plads af bukkefix. Der lægges extra varmerør til en evt. radiator eller håndklæde tørrer.


Vandrørne lægges og føres ud i bryggerset gennem resterne af den gamle kælderindgang.


Betongulvet støbes af 8 dele stobemix (0-16 mm) og 1 del cement. For at være sikker på at betonen kommer ned under armereingen vibreres den med en stavvibrator.


Betonen blandes med betonbander, køres ind i trillebør og vibreres ned med en stavvibrator.


Der laves hul til et nyt vindue i nordgavlen. Dette giver mere lys i badeværelset og samtidig en symmerisk gavl (der var oprindeligt 1 vindue i stueplan). Heldigvis er huset 'født' med murhul til vinduet, så det er blot at rydde murhullet og sætte et nyt vindue i. For at vinduerne skal vær ens byttes et nyt vindue med et gammel fra 1. sal.


Murhullet til vinduet ryddes inde og udefra og et vindue fra loftrummet sættes i. På loftet sættes set nyt bondehusvindue.


Da ydermurerne ikke er isolerede rejses en bagmur 10 cm fra ydermuren og der isoleres med 100 mm Rockwool Super A bats. I badeværelset laves bagmuren i gasbeton, da det er mest resistent overfor fugt og samtidigt hurtigere at rejse end en murstensmur.


Der rejses bagmur og isoleres. Brusenichen laves som en del af bagmuren.


Væggen mod det tilstødende rum var en bindingsværksmur i soltørrede sten. Remmen som muren stod på var ved at rådne væk og da døren alligevel skulle flyttes, rejste vi en ny skillevæg af håndstøgne mursten. Der mures med KC50/50 6% bakkemørtel.


Min første mur.


Historien fortsætter når næste film er fremkaldt...


d. 14/5 - 2002 næste film. Jeg beklager den ringe kvalitet, men skyder al skyld på føtex filmfremkaldning...

Muren hæftes til loftbjælken med 4 tommer galvaniserede søm og 2 mm hegnstråd.


Muren til badeværelsen gøres færdig. Elkablet er til loftventilation.


I badeværelset pudses den nye mur, samt den tilstødende gamle mur i KC50/50 9% strandmørtel. Før selve pudsen trækkes på, kastes muren ud i meget tynd blanding af basis cement, fliseklæber og vand, som får lov til at hærde som underlag for pudsen.


Vi er ikke så gode til at få væggen ret, så vi 'snyder' med to stålstænger og et langt brædt.


Før afretningslaget på gulvet laves, installeres badekarret og fundamentet til bordet lægges. Karafløbet trykprøves med 2 m vandsøjle før karret mures inde i 5 & 7,5 cm letbeton.


Badekarret sætes på plads og der mures en lille afsats som afslutning ved badekarrets fodende.


Der laves afretningslag på gulvet i 0-4 grus og cement blandet i tvangsblander. Badeværelsegulvet inddeles i 3 zoner: brus, håndvask og toilet. Afretningslaget i brus og håndvask zonerne laves med fald mod de 2 gulvafløb. Gulvet ved toilettet laves vandret (dog søges der for at evt. skævhed bliver med fald mod gulvafløb).


Pudslaget filses.


Vådzonerne i badeværelset tætnes med LIP vandtætningpasta og hjørnene forstærkes med væv (efter min mening et møgkoncept, men desværre lovpligtigt). Før vandtætningspastæn påføres primes letbentonen med LIP primer.


Camilla pensler væggene med primer og Janus har klaret vandtætningspastaen i brusenichen.


Frokosten anrettes i gården og der serves karrysild, alm. sild, krydder sild, peber makrel, tunmousse, æg, tomat, frikadeller, svinemørbrad, kogte kartofler, rejer, øl, snaps, ost og meget andet.Håndvaksen skal stå på et bord som bygges i 7,4 cm letbeton. Pladen som vasken skal stå på er blevet armeret med 3 tensor 10 stålstænger.


Bordet til håndvasken skal spartles og males. Ved vasken kommer der samme klinker som på gulvet og på bordene lægges bordplader i teaktræ.


Der opsættes 15x15 cm klinker i vådzonerne. Klinkerne opsættes med blå LIP fliserklæber, da der er gulvvarme. Fugebredden holdes ved hjælp af flisekryds. Klinkerne skæres med en vandkølet fliseskærer, da det giver det pæneste snit.


Der er mange klinker at skære og opsætte. Det er vigtigt at de første klinker sidder/lægger helt præsist da resten ellers bliver skævt. Med de præsise flisekryds kan man ikke 'snyde' hvis man først er startet skævt. Og nej Steffen, klinkerne er ikke gule, men billedet er taget uden blitz. Klinkerne er raahvide som paa de sidste 2 billeder.


Historien fortsætter når næste film er fremkaldt, men det hjælper da på det, ik?


5/7 - 2002 næste film. Denne gang en dias film fremkaldt og scannet hos Forsberg foto, med et lang bedre resultat til samme pris.

Klinkerne fuges med LIP klinke fuge. Fugemassen presses ind i fugerne med en gummispartel. Når overfladen er fingertør (~1/2 time) blødgøres den med vand. Fliserne tørres rene med en special svamp som altid føres diagonalt på fugerne. Svampen er spaltet og et uundværligt værktøj når der skal fuges.


Den grovkornede klinkefuge er velegnet til den brede fuge og giver et rustik udseende. Læg mærke til hvordan den spaltede svamp tørrer fliserne næsten rene uden at udhule fugerene.


Væggene finpudes med forblandet finpuds. Der forvandes, finpudsen trækkes på med et stålbrædt og flitses jævn med et lille filsebrædt. Gasbetonen blev også finpudset, her er det alfa og omage at væggen forvandes meget grundigt. Gasbetonen skal have så meget vand at den får en blålig farve før finpudsen kan trækkes på.


Finpudsen skal filtses grundigt for at få en jævn overflade. Det er nemt med et underlag af grovpuds, men noget vanskeligere pa gasbetonen.


De pudsede vægge påføres en dampspærre før de males.


Dampspærren er ækel lyserød og umulig at få af fugerne igen...


Bordet omkring vasken er opbygget i multiplader (see højere oppe på siden her). Der er fræset 2-3 cm dybe riller i pladerne så der kan skydes hylder ind.


Et dejlig billede. Rillerne er udfræset før multipladerne er limet på plads og har vi har fået skåret teaktræsplader i Silvan. Pladerne passer perfekt og er 100% i vatter.


Der sættes gipsloft op i badeværelset. Vådrums gisppladerne monteres på 25 mm forskallingsbrædder (centerafstand 40 cm) som er monteret på 32 mm brædder og 45 mm lægter. Lægter og brædder er fastgjort til loftbjælkerne (nederste del af spærrammerne).


Forskalling i træ er nemt at have med at gøre og relativ billig.


Slut på den film. Nu er der ikke lang vej igen for badeværelset.
Gisppladerne tværmonteres og der er sørget for understøtning i alle kortkantssamlinger. Langkantssamlinger er affasede og forstærkes med selvklæbende glasvæv før der spartles med vådrumsspartelmasse. I pladerne monteres spots. Strømforsyningen sidder over det forsænkede loft og der er adgang til dem oppe fra (via hul i gulvbrædderne på loftet). Der monteres udluftning i loftet med udgang gennem gavlen. Gisppladerne betrækkes med glasfilt og males med vådrumsmaling.


Camilla sætter glasfilt op.


Teaktræspladerne er monteret med træskruer nedefra og fuget med sanitetssilikone.


fix og færdig.


15/1-2003, Nå ja, der skulle også lige en dør i.


De massive fyrretræs døre er hvidmalede fra fabrikken. Karmen skrues i med karmskruer i de forborede huller. En karm uden forborede huller ville nok have været at fortrække, så kunne man have skummet karmen i, eller i det mindste sørget for at skruerne sidder lige midt i en mursten (og ikke halv ude i en fuge).


Døren skulle ~ 1/2 cm længere ned så jeg ligger under en tæppe med vinkelsliberen for at undgå for meget støv i huset.