Et bryggers bliver til

I husets nord vestlige hjørne lå det oprindelige badeværelse (med indgang lige fra gården - meget mærkeligt). Her skal være bryggers med varmeinstallation (vi ligger lige udenfor bygrænsen og har fået tilsagn om at få fjernvarme), eltavle, vaskemaskine etc.
gulvet skal graves ud og isoleres, der skal mures nye bagmure med isolering og alle de mange el, vand og varme installationer skal ned i gulvet. Der er lidt af en udfording at planlægge hvad der skal bruges i resten af huset - for det skal altsammen gå gennem bryggersgulvet.


Elvandvarmernen flyttes midlertidig og vand til det nye badeværelse tilsluttes.


Elvandvarmeren sættes op over den gamle kældernedgang hvor alle rørene fra det nye badeværelse kommer ud.


Døren mellem køkken og bryggers skal flyttes. Der bliver ikke meget tilbage af den gamle bindingsværksmur med soltørrede sten, så den rives helt væk og der mures en ny mur.


Nej billedet er ikke uskarpt, det er støvet som er ved at lægge sig efter at den gamle mur er væltet ind i bryggerset.


Alt rives ned i det gamle badeværelse; fliser, skillevæg, toilet, brusekabine, vandrør, elinstallationer etc. Det gamle betongulv bankes op og gulvet graves ud til 1/2 meter under færdigt gulv. Det gamle gulv var nøget højere så der er meget at grave ud.


Graviditet forhindrer ikke Nanna i at gå til den med at rive fliser ned.


Fundamentet er store gamle sylsten og da der har været kælder går de minimum 2 meter ned i jorden. Men der er ingen vej uden om, kloak, fjernevarme og vandstik skal ind gennem soklen i 2 huller. Efter kloak, og indføringsrør til vand og varme er ført gennem soklen, forskalles der og hullet støbes til med en stærk 1:6 betonblanding


En af de værste opgaver: at lave hul gennem soklen 1,5 meter nede i jorden. Der er lagt et par drænrør i som fremtidsikring (el og vand til stald).


Der er muret nye bagmure med 100 mm rockwool isolering. Den ny eltavle skal sidde i hjørnet af bryggerset og alle kablerne til resten af huset går under bryggersgulvet.


Der trækkes elkabler.


Der lægges expanderet polystyren som isolering og kapilarbrydende lag som i badeværelset. Der monteres afløb til en vask og vaskemaskine. Vandrørene (15 mm PEX R.I.R.) fræses ind i muren.


Det er ikke rart at skulle skære store riller i den ny fine mur, men der er ikke andre muligheder.


Rør til brugsvand i badeværelse, køkken og bryggers samt varmerør til gulvvarme i badeværelse, påklædningsrum, soveværelse, køkken og bryggers skal alle være i det 10 cm tykke betongulv. Vandrørene lægges nederst, så armeringen (5 mm, 15x15 cm masker), derefter varmerørende og tilsidst gulvvarmerørene i bryggerset.


Det var et puslespil at få plads til alle rørene!


Der skal være gulvvarme i hele huset og for at undgå at alle rørene skal ud til bryggerset, bliver der placeret en lille varmefordelingsstation i entreen (forsyning til entre, stue og værelse). Der bliver fræset 32 mm PEX rør ned i polystyrenen fra bryggers til entre til at forsyne fordelingsstationen.


De store rør er svære at få plads til og vi måtte skære et lille hul i køkkengulvet som de kunne komme op af. bemærk at rørene er rullet op inde i værelset.


Det var den film. Historien forsætter...
Der støbes 10 cm råbeton i forholdet 1:8 cement/støbemix. Støbemixet er 1:2 8-16 perlesten/0-4 grus.


Betonen et støbt - og det er herligt at komme af med alle rørene.


Der laves pudslag i bryggerset med fald mod gulvafløbet. Det 2-4 centimeter tykke pudslag er i forholdet 1:4 cement/0-4 grus. Pudslaget bindes til råbetonen med Sika Cem betonbinder.


Vi har ingen tvangsblander denne gang, på pudsen kastes 3 gange i hånden.


I bryggers, køkken og entre lægges en 20x20 cm spaltklinke fra Ferrogres. Klinken er meget hård brændt og har højeste slidstyrke. Klinkerne lægges i et tykt lag blå LIP fliseklæber for at sikre god vedhæftning og kompensere for den ujævne bagside.


Klinerne er meget rustikke (læs: vind og skæve!), så de er lidt svære at lægge.


Nu er der da vægge og gulv! vi venter på næste film.
For at bevare murstenenes evne til at optage luftens fugtighed, males væggene med Cempexo - en diffusionsåben cementbaseret murmaling.


Camilla maler bryggersvæggene. Cempexoen giver en flot mat hvid overflade - downside er at der skal males 4 gange før det dækker.


Varmeanlægget (Termix, model Roskilde med 150 l varmtvandsbeholder) placeres på to 40 cm høje betonvanger. Fjernvarmerør samt vandstik står bagerst i skabet. Der laves varme primærkreds i 3/4 " sorte rør og sekundær kreds (tilslutning af fordelerrørene) i 1 " sorte rør. Vandstikket tilsluttes med 3/4 galvaniserede rør.


Der er mange rør som skal samles, men det er en fornøjelse at mærke det varme vand i vandhanen efter tilslutning og gulvvarmen pa badeværelset ca. 1/2 døgn efter.


Gården havde elforsyning med luftliner da vi flyttede ind, men elkablet er nu gravet ned. Eltavlen bliver flyttet fra loftet og ned i bryggerset. Syv 220 V grupper og tre 380 V grupper monteres i eltavlen. Der laves også nyt jordspyd (see billede Byg & nedrivning).


Nye installationer - det ser godt ud (hvis jeg da selv skal sige det).


Den gamle 1/2 stens skillevæg skal pudses op i bakke mørtel. Først bliver den kasted ud i grus, cement og fliseklæber.


Det sviner - men det holder!


Skabslågerne er lavet i MDF plader monteret på fyrrelister med 90 grader selvlukkende hængsler. Det lille Elskab inden i det store skab er lavet i krysfiner.


Det tager langt tid når det skal være 'custom'.


26 mm teaktræs bordplader slibes med excentersliber korn 120 og derefter med korn 360 i olie (barnenumse!) før de monteres med vinkeljern. Vinkeljernet på multipladevæggen ind mod varmeuniten har en jernplade på indersiden for at undgå at vinkeljernet trækker sig igennem. I bordpladen monteres stor Juvel vask og Børma armatur som i køkkken og bad.


Det er tilgengæld hurtig at lave og ser godt ud (hvis jeg selv skal sige det).